LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018PÀRVULS 3 ANYSX
Títol del llibre
Editorial
Preu 

ISBN: 978-84-307-1226-7

3 ANYS MATEMÀTIQUES
Teide


ISBN: 978-84-479-3067-7

QUADERN DE
GRAFOMOTRICITAT 1


Baula


 

PÀRVULS 4 ANYSX
Títol del llibre
Editorial
Preu 

ISBN: 978-84-307-1229-8

4 ANYS MATEMÀTIQUES
Teide


ISBN: 978-84-479-3065-4

QUADERN DE
GRAFOMOTRICITAT 2


Baula


 


PÀRVULS 5 ANYS
 

 

X
Títol del llibre
Editorial
Preu 

ISBN:978-84-307-1232-8

5 ANYS MATEMÀTIQUES
Teide


ISBN: 978-84-479-3066-1

QUADERN DE
GRAFOMOTRICITAT 3


Baula


   

PRIMER DE PRIMÀRIA


X

Títol del llibre
Editorial
Preu €

BIG Surprise! 1 Class Book
ISBN: 978-0-19-451620-4
OxfordBIG Surprise! 1 Activity Book
ISBN: 978-0-19-451642-6
Oxford


Castellà   1r

ISBN 978-84-9766-512-4
Autors: Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell
Eumo


Matemàtiques 1

Autor: Lluís Segarra
Projecte Duna
ISBN: 978-84-307-1725-5
Teide


Raonament lògic 1

Autor: Candido Querol
ISBN 978-84-307-7587-3
Teide


Valors socials i cívics 2
ISBN: 978-84-307-1849-8
Teide


Treballem el càlcul 1
ISBN: 978-84-479-3423-2 

SEGON DE PRIMÀRIA


X

Títol del llibre
Editorial
Preu

BIG Surprise! 2 Class Book
ISBN:978-0-19-451621-1
Oxford


BIG Surprise! 2 Activity Book
ISBN: 978-0-19-451643-3
Oxford


Castellà. Cicle Inicial 2
ISBN 978-84-9766-541-4
Autors: Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell
Eumo


Matemàtiques 2

Autor: Lluís Segarra
Projecte Duna
ISBN: 978-84-307-1925-9
Teide


Valors socials i cívics 1
ISBN: 978-84-307-1849-8
Teide


Treballem el càlcul 2 sumes
ISBN:978-84-479-3424-9
Baula


Treballem el càlcul 3 restes
ISBN:978-84-479-3425-6
Baula

 

 TERCER DE PRIMÀRIA

X

Títol del llibre
Editorial
Preu

BIG Surprise 3 Class Book 

ISBN 978-0-19-451638-9

Oxford


BIG Surprise 3 Activity Book 
ISBN 978-0-19-451622-8
Oxford


Castellà  Cicle Mitjà 1
ISBN: 978-84-9766-511-7
Autors:Yolanda Ambrosio, Ana Díaz-Plaja, Alba Franquesa, Carme Minguella, Isidre Moreso
Eumo


Matemàtiques 3r EPO

Projecte Duna (llibre)


ISBN: 978-84-307-1744-6 Autors:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA
Teide


Matemàtiques 3r EPO

 Projecte Duna (llibreta)

ISBN: 978-84-307-1745-3

Autors:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA
Teide


Matemàtiques 3r EPO - Projecte Duna (quadern per practicar)

ISBN: 978-84-307-1746-0

Teide


Valors socials i cívics 3. Projecte Duna

ISBN: 978-84-307-1876-4
Autors: Rosa MARZO CASTILLEJO, SANDRA MASDEVALL TEIXIDOR
Teide


Treballem el càlcul 4

ISBN 978-84-479-3426-3
Baula


Treballem el càlcul 6

ISBN 978-84-479-3428-7
Baula

 

SOCIALITZAT

SERÀ SOCIALITZAT

 

QUART DE PRIMÀRIAX

Títol del llibre
Editorial
Preu

BIG Surprise  4 Class Book 
ISBN 978-0-19-451639-6
Oxford


BIG Surprise 4 Activity Book 
ISBN 978-0-19-451623-5
Oxford


Castellà. Cicle Mitjà 2
ISBN 978-84-9766-432-5
Autors:Yolanda Ambrosio, Ana Díaz-Plaja, Alba Franquesa, Carme Minguella, Isidre Moreso
Eumo


Matemàtiques 4t EPO

Projecte Duna (llibre)


ISBN: 978-84-3071928-0
Autors:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA
Teide


Matemàtiques 4t EPO

 Projecte Duna (llibreta)

ISBN: 978-84-307-1929-7

Autors:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA
Teide


Matemàtiques 4t EPO

Projecte Duna (quadern per practicar)

ISBN: 978-84-307-1930-3

Teide


Valors socials i cívics 3.

 Projecte Duna

ISBN: 978-84-307-1876-4
Autors: Rosa MARZO CASTILLEJO, SANDRA MASDEVALL TEIXIDOR
Teide


Treballem el càlcul 7
ISBN: 978-84-479-3429-4
Baula

 

SERÀ SOCIALITZAT

SOCIALITZAT

 

CINQUÈ DE PRIMÀRIA


X

Títol del llibre
Editorial
Preu

BIG Surprise 5 Class Book 

ISBN: 978-0-19-451640-2


Oxford


BIG Surprise 5 Activity Book 

ISBN: 978-0-19-451624-2


Oxford


Castellà. Cicle Superior 1
ISBN 978-84-9766-506-3
Autors: Yolanda Ambrosio, Alba Franquesa, Carme Minguella I Isidre Moreso
Eumo


Matemàtiques 5è EPO - Projecte Duna (llibre)

ISBN: 978-84-307-1747-7
Autor: LL. Segarra

Teide


Matemàtiques 5è EPO - Projecte Duna (llibreta)

ISBN: 978-84-307-1748-4

Autor:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA

Teide


Matemàtiques 5è EPO - Projecte Duna (quadern per practicar)

ISBN: 978-84-307-1749-1

Teide


Valors socials i cívics 5. Projecte Duna

ISBN: 978-84-307-1877-1
Autors: Rosa MARZO CASTILLEJO, ANNA FARJAS BONET

Teide


SERÀ SOCIALITZAT

SOCIALITZAT

 SISÈ DE PRIMÀRIAX

Títol del llibre
Editorial
Preu

BIG Surprise 6 Class book
ISBN 978-0-19-451641-9
OxfordBIG Surprise 6 Activity Book 
ISN 978-0-19-451625-9
Oxford


Castellà. Cicle Superior 2
ISBN 978-84-9766-543-8
Autors: Yolanda Ambrosio, Alba Franquesa, Carme Minguella I Isidre Moreso
Eumo


Matemàtiques 6è EPO

Projecte Duna (llibre)

ISBN: 978-84-307-1931-0
Autor: LL. Segarra

Teide


Matemàtiques 6è EPO

 Projecte Duna (llibreta)

ISBN: 978-84-307-1931-0

Autor:LLUIS JOSEP SEGARRA NEIRA

Teide


Matemàtiques 6è EPO

Projecte Duna (quadern per practicar)

ISBN: 978-84-307-1933-4

Teide


Valors socials i cívics 5.

Projecte Duna

ISBN: 978-84-307-1877-1
Autors: Rosa MARZO CASTILLEJO, ANNA FARJAS BONET
TeideSERÀ SOCIALITZAT

SOCIALITZAT